Πρώτη επίσκεψη

Η πρώτη επίσκεψη για μια αρχική συμβουλευτική εξέταση είναι δωρεάν. Πραγματοποιείται η πρώτη γνωριμία με την ορθοδοντικό και συζητούνται οι λόγοι για τους οποίους ο ασθενής επιθυμεί ορθοδοντική θεραπεία και το ‘’κύριο παράπονό’’ του σχετικά με τα δόντια του και την εμφάνιση του χαμόγελου και του προσώπου του. Ακολουθεί μια σύντομη κλινική εξέταση από την ορθοδοντικό και γίνεται αξιολόγηση του προβλήματος. Επίσης εφόσον κριθεί αναγκαίο ο ασθενής παραπέμπεται για επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις, όπως πανοραμική ακτινογρφία, κεφαλομετρική ακτινογραφία κ.α.  

Στη συνέχεια σε δεύτερη επίσκεψη, αφού ο ασθενής έχει πραγματοποιήσει τις εξετάσεις που πιθανόν έχουν ζητηθεί, συμπληρώνεται το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό και πραγματοποιείται λεπτομερής κλινική εξέταση και αξιολόγηση. Ακολουθεί η λήψη φωτογραφιών των δοντιών και του προσώπου του ασθενή και αν κριθεί απαραίτητο πραγματοποιείται λήψη αποτυπωμάτων των δοντιών.

Στην επόμενη επίσκεψη αφού η ορθοδοντικός έχει κάνει την απαραίτητη μελέτη, αναλύονται λεπτομερώς στον ασθενή τα ορθοδοντικά προβλήματα που υπάρχουν, η διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας, καθώς επίσης και οι συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, η διάρκεια και το κόστος της θεραπείας.

Follow Us

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
10:00-15:00
16:00-21:00
10:00-15:00
16:00-21:00
10:00-15:00

Το ιατρείο λειτουργεί μόνο κατόπιν ραντεβού.

Search